ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่กับกลุ่มประมงบ้านบางละมุงและกลุ่มอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง จำนวน 97 คน เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ก่อนนำไปจัดทำผังพื้นที่การเพาะ แนวทางการกรอบพื้นที่เพาะเลี้ยง และคำนวณค่าชดเชยตามวิธีการเพาะเลี้ยง ให้กับผู้ที่มีรายชื่อได้รับค่าชดเชยเยียวยาจากผลกระทบการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS