ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมอาเซียน และคณะ

     เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ  และ นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง

     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้เรียนเชิญ อธิบดีกรมอาเซียน และคณะ เข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง นับเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุด แห่งหนึ่งของโลก และเป็นหน้าด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS