ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะ

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สคร. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A  โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A  เป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่ระบบราง  อีกทั้ง ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านระบบการขนส่งโดยรวมตามนโยบายของรัฐบาล ลดปัญหาการจราจรแออัด อุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนับเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ชองประเทศไทย โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์ภาคพื้น ให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม

     สำหรับการเข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) และคณะ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเข้าดูงาน ณ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS