ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวรายงานการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวรายงาน การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจ และรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจ โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม HALL OF FAME โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทที่ปรึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

     โดย รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้น หากพบว่า โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ จะมีการกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง รวมทั้ง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและกัดเซาะชายฝั่ง ให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทยา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจ หรือการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1

     สำหรับการประชุมสัมมนา ครั้งนี้ มีการนำเสนอโครงการ ความเป็นมา ขอบเขตการศึกษา แผนงานการศึกษา รวมถึง แนวทางการศึกษาและแผนการสำรวจเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้ง ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ และการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจัดงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS