ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.มอบเงินสนับสนุน โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 16 กันยายน 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ประธานชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี

     รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึง การเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแแคลนปัจจัยทางด้านการศึกษาและปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ได้ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 5  และการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 191 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,000 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS