ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอกการประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอกการประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Insurance)
  • ออกแบบหลักสูตรร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • เรียนกับอาจารย์จากสถานประกอบการผู้มีประสบการณ์โดยตรง
  • เรียนจบภายใน 3 ปี
  • รับสมัครวุฒิการศึกษา ชั้น ม.6, ปวช. และ ปวส. 

ติดต่อสอบถาม: โทร 033-136099 ต่อ 1031, 1032, 1021 หรือ 081-9821881

สมัครเรียน: regis.rmutto.ac.th

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS