ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จำนวนเงิน 25,000 บาท

     โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นวันที่ 16 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้สถานสงเคราะห์ฯ ไม่สามารถให้ผู้สนับสนุนและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กเหมือนเช่นทุกปี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้ง สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากภายนอก โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS