ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.สำนักปฏิบัติการ ทลฉ.เชิญหน่วยงานภายในท่าเรือแหลมฉบังร่วมหารือ

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เชิญหน่วยงานภายในท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ ผู้แทนจากกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน กองการท่า และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เข้าร่วม ประชุมหารือในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่แออัดภายในท่าเทียบเรือของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เกิดจากเรือเข้าเทียบท่าช้ากว่าปกติ ทำให้พื้นที่วางกองตู้สินค้าของท่าเทียบเรือ ไม่เพียงพอต่อการวางตู้สินค้า เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดในวงกว้างต่อท่าเทียบเรือ รวมถึง ผู้รับส่งสินค้า อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS