ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทนทลฉ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง โดยมี นายวัลลภ งามสอน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงคมนาคม นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณป่าชายเลนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งนี้ การปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่ทวงคืนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่ 1 เทศบาลตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 53 ไร่ และการจัดกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมืองระนอง) และจังหวัดระนอง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS