ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และคณะ

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการและหารือแนวทางการดำเนินของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการดำเนินงานโครงการนำร่องในการพัฒนาด้วยระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ หรือ สมาร์ตพอร์ต Smart Port ในพื้นที่ EEC ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาการจราจรและพัฒนาต่อยอดในอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับการให้บริการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS