ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.การกองการท่า เป็นประธานในการประชุม เรื่องการปฏิบัติงานเรือและสินค้า

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นประธานในการประชุม เรื่องการปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผู้แทนจากผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง (Truck Queuing) โครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการปรับปรุงผิวการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS