HOTSPOT
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เข้าดูงานที่ ทลฉ.

     เมื่อเวลา เวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางปิยะธิดา ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมในโอกาสที่ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการคมนาคม คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี และคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านท่าเรือ ณ ห้องประชุม สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี นาย วิทูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับในครั้งนี้