ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำหรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ เพื่อผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการท่าเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่เช่น เทศบาล สถานีตำรวจภูธร สำนักงานการนิคมฯ ศูนย์พัฒนาสำหรับผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส รอบท่าเรือแหลมฉบัง และวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีประธานชุมชน และผู้แทนชุมชน ทั้งสิ้น 39 ชุมชน ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS