ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน

     ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน (FightCOVID-19 with LCP) เป็นโครงการที่ท่าเรือแหลมฉบัง มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังเป็นการแสดงความห่วงใยจากใจท่าเรือแหลมฉบัง ถึงชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวน 9 ชุมชนๆละ 100 ชุด รวมทั้งสิ้น 900 ชุด และมีการลงพื้นที่ในการแจกถุงยังชีพ 2 วัน คือ วันที่ 27 และวันที่ 28 มิถุนายน 2563

     โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนหนองพลับ ชุมชนนาวัง ชุมชนนาวังร่วมใจ และชุมชนสังกะเปียว และในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนปาร์คฮิลล์รวมใจ ชุมชนมาบหว้าสามัคคี ชุมชนตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนโป่งสะเก็ต

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ได้กล่าวว่า ในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพครั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อพิจารณาการมอบถุงยังชีพ สำหรับการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนครั้งนี้ ถึงแม้ว่า บางชุมชนจะมีการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ถึงบ้าน แม้จะมีบางเส้นทางที่ยากลำบาก แต่ถือว่า รู้สึกตื้นตันที่เห็นชาวบ้านทุกคน มีความสุข หัวเราะ ยิ้มแย้ม จนทำให้รู้สึกหายเหนื่อย อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS