ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนตู้น้ำปันสุข รวม 10 ตู้

     ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนตู้น้ำปันสุข รวม 10 ตู้ ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 และให้ชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS