ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.สำนักปฏิบัติการ ทลฉ. เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งประกาศ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้า ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading Container) ได้ที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือA) และขั้นตอนการปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ แบ่งการประชุมเป็นสองรอบ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้แทนผู้ประกอบการเรือ (Barge Operator) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และเวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนสายเรือตู้สินค้า ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ฝึกขับเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS