ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ สำรวจน้ำท่วมขัง

     เมื่อเวลา 19.20 น. วันที่ 25 เมษายน 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจการระบายน้ำของบริเวณถนนหมายเลข 7 หน้า ที่เกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจาก ฝนตกหนัก ส่งผลให้การจราจรติด ขัดอีกทั้ง ผู้ใช้บริการและผู้ที่สัญจรไปมา ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
     

     โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ พบว่า รางระบายใต้ดินที่มีการเชื่อมถนนเข้าออกบริเวณถนนหมายเลข 7 หน้าบริษัทต่างๆ ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี เนื่องจาก บริเวณรางระบายน้ำในบางบริษัท ที่เชื่อมต่อกันนั้น มีวัชพืช และขยะจำนวนมาก ทำให้เกิดการอุดตัน และเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณถนนหมายเลข 7 ซึ่งผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้สั่งการว่า ให้ผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมหารือร่วมกัน กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

     พร้อมทั้งเร่งดำเนินการในการขุดลอกรางระบายน้ำดังกล่าว ในวันพรุ่งนี้เช้าอย่างเร่งด่วน เพื่อให้น้ำสามารถระบายไปยังรางระบายของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่เชื่อมต่อกันได้ และ ขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขยะอุดตันรางระบายน้ำอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS