ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลให้กับชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3

     วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนและทีมปฏิบัติการข่าวสาร เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลสถานสงเคราะห์ภาคกลาง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ,สถานเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และสถานสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง ให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามฟุตบอล หญ้าเทียมของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง โดยมีนายมาโนช ทรงโยธิน ประธานชุมชนบ้านโรงโป๊ะหมู่ที่ 3 และ นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รับมอบเงินสนับสนุ

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS