ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการ ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในโอกาสติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง
     โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจาก ปัญหาดังกล่าว ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะมองข้ามไม่ได้
     เนื่องจาก ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านการบรรทุกขนถ่ายสินค้า ทำให้มีปริมาณรถบรรทุกจำนวนมาก อีกทั้งสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ก็ถือเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยเช่นกัน เพราะท่าเรือแหลมฉบัง ถือเป็นด่านหน้าที่มีนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการของเรือสำราญ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เช่นกัน และกำชับให้ท่าเรือแหลมฉบัง ต้องมีมาตรการในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในอากาศ และเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้ นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง และลานจอดรถบรรทุก ในอาณาบริเวณเขตรั้วศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมทั้ง ลงพื้นที่ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อติดตาม
การดำเนินการคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
     โดยที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ในแผนเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง รวมทั้ง มีการประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ตัวแทนสายการเดินเรือ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบมาตรการและวิธีปฏิบัติด้านการคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ สำหรับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นั้น ท่าเรือแหลมฉบัง ได้นำรถดับเพลิง ฉีดน้ำเป็นละอองฝอย และยังมีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือให้เพิ่มมาตรการการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 ขณะนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ลดค่าฝุ่น PM 2.5 (สเปรย์น้ำ) ณ บริเวณประตูตรวจสอบสินค้าทุกประตูของท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS