ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

เรือปฐมฤกษ์ ณ ท่าเทียบเรือ A ท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2563 เที่ยวเรือปฐมฤกษ์ เรือสันทัตสมุทร 5 ได้เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ A ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยเรือสันทัตสมุทร 5 มีเส้นทางการเดินเรือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มายังท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีตู้สินค้าจำนวนทั้งสิ้น 36 ตู้ สำหรับโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ A ตั้งอยู่ระหว่างท่าเทียบเรือผู้โดยสาร A1 และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ A0 สามารถรองรับเรือชายฝั่งได้พร้อมกัน 2 ลำ มีความยาวของเท่าเทียบเรือเท่ากับ 120และ 125 เมตร ตามลำดับ สำหรับโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนไปสู่การขนส่งทางน้ำโดยเรือชายฝั่งแทนทำให้ต้นทุนของระบบ Logistic โดยรวมของประเทศต่ำลง และสามารถลดการใช้พลังงานช่วยประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS