HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2563 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ให้กับ คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอวุโส รุ่นที่ 52 ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องแตรทอง 1 อาคารศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง