HOTSPOT
ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง”

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน ท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง ให้การต้อนรับ คุณประพิม บุญบริสุทธิ์ ผู้บริหารหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง” (ผู้นำเมือง รุ่น 5) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง” (ผู้นำเมือง รุ่น 5) ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง