HOTSPOT
ทลฉ. บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะจากกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายกฤตเมธ ปราบพาลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะจากกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องแตรทอง 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง