HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. ร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” ประจำเดือนธันวาคม

     เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการตักบาตรในวันพระใหญ่ประจำเดือนธันวาคม 2562