HOTSPOT
ทลฉ. มอบเงินสนับสนุน “แหลมฉบัง ยูธ คัพ” ครั้งที่ 5.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล “แหลมฉบัง ยูธ คัพ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ ห้องสำนักอำนวยการ 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ครั้งนี้ เป็นโครงการที่ ชมรม To Be Number One บ้านนา แหลมทอง หนองคล้าใหม่ มโนรม บ้านอ่าวอุดม จะดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลนครแหลมฉบัง