HOTSPOT
ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จ.ภาคตะวันออก

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง และหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย