HOTSPOT
แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชวนเที่ยวงาน มหกรรมขนุนและสินค้าเกษตรเมืองชล

     สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงาน “มหกรรมขนุนและสินค้าเกษตรเมืองชล” ยกขบวนขนุนสดตรงจากสวน และสินค้าทางการเกษตรอีกมากมาย พาเหรดมาชวนชิมในราคาหน้าสวน พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา