HOTSPOT
ทลฉ.จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง

     ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามโครงการความร่วมมือ Washington State Partnership Program ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้สร้างสถานการณ์จำลองเสมือนเหตุการณ์จริง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

     โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ท่าเรือแหลมฉบังได้สมมติเหตุการณ์ สารเคมีชื่อ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) UN2014 Class 5.1/8 รั่วไหล ณ คลังสินค้าอันตราย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการสมมติให้ใช้พื้นที่ของ TIPS CY2 เป็นสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง ฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุ โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเสนอแผนและวิธีการปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้ง ยังเป็นการทบทวนบทเรียน และเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

     โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ กรมควบคุมมลพิษ สถานีตำรวจแหลมฉบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ศูนย์สั่งการ สพฉ. (1669) ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เทศบาลเมืองศรีราชา เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาล ทีมแพทย์ฉุกเฉินจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชลบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัท วีเอชพี มารีน เซอร์วิส จำกัด ที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอีกด้วย