HOTSPOT
ทลฉ.สนับสนุนค่าอาหารรำวงพื้นบ้าน เทศบาลนครแหลมฉบัง

     วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารรำวงพื้นบ้าน เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 40,000 บาท  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของพื้นเมือง ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้