HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะสำนักงาน ก.พ.ร.

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของ ทลฉ. ให้กับคณะสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง