HOTSPOT
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธนาธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง