HOTSPOT
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานเปิดอาคารเรียน “สพฐ.2562”

     เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานเปิดอาคารเรียน “สพฐ.๒๕๖๒” และมอบเงินถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3