HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประธานชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดจุกกระเชอ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สำหรับโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มีการมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8