HOTSPOT
บพส. รุ่นที่ 7 ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี อภิชัย ศรีโสภิต รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุคใหม่ เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์” (บพส.) รุ่นที่ 7 ที่เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง ฟังบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ ภารกิจ การบริหารจัดการโดยรวมอีกด้วย