HOTSPOT
นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะดูงาน สนข

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และเจ้าหน้าที่ สนข. ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ต่อมา เวลา 13.15 น. คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดย คุณชุนเซ็น ลี. ประธานบริษัทฯ และ คุณชาย นาคะนิธิ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด เป็นผู้ให้การต้อนรับ และเวลา 14.30 น. คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ บริษัท นางยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณจักรพันธ์ อ่อนกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ ให้การต้อนรับอีกด้วย