HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิด จุดบริการประชาชน

     วันที่ 11 เมษายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิด จุดบริการประชาชน และให้โอวาทแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยจุดบริการประชาชนฯ ของท่าเรือแหลมฉบัง จะเปิดตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ณ ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง