ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง และในช่วงเย็นวันเดียวกัน ได้เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ของสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดงานดังกล่าว เป็นเงิน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS