HOTSPOT
พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พบปะ อทร.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2562 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในกิจกรรม “อทร. พบปะ กับ พนักงาน ทลฉ.” ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีการแถลงนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามต่างๆ ของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย