HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำโลหิตที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป โดยมีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 107 คน และได้จำนวนโลหิต 20,300 ซี.ซี.