HOTSPOT
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง