HOTSPOT
ผอ.กองบริหารงานทั่วไป ทลฉ. ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่กิตติมาศักดิ์ไทยในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และ นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมาศักดิ์ไทยในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ Qube Government Service ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลีย ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง