HOTSPOT
รอง ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผอ.อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ธนานพ สิรินิตย์ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารงานบริการและสนับสนุนเอกชน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยมีนายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง