HOTSPOT
JETRO BANGKOK ดูงาน ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะจาก JETRO BANGKOK พร้อมบรรยายสรุปกิจการ และโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง