HOTSPOT
นักเรียนเหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 50 ดูงาน ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2562 นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับคณะนายทหาร นักเรียน หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 50 พร้อมบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีประสบการณ์ กับเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน