HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี วิทยากรจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย คือ คุณนทัตธร นาคดี หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป สำนักแพทย์และอนามัย พร้อมด้วย คุณขวัญใจ พิมพ์ศรี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป อีกทั้ง วิทยากรจากท่าเรือแหลมฉบัง คือ คุณทัยมน ทุวิรัช หัวหน้าแผนกสวัสดิการ และ คุณลัดดาวัลย์ โกสินธุ์วัฒนะ หัวหน้าหมวดเงินเดือนและค่าใช้จ่าย แผนกตรวจสอบและงบประมาณ กองการเงิน ร่วมบรรยายอีกด้วย สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ มีการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้ง ขั้นตอนในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย