HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

     วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีการพิจารณาอนุมัติหลักการและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในการประชุมครั้งนี้ด้วย