HOTSPOT
โรงเรียนเบญจศึกษา เมืองพัทยา จัดพิธีฉลอง ๑๐๑ ปี ธงไตรรงค์

พิธีฉลอง ๑๐๑ ปี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ด้วยริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่ ให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์

     โรงเรียนเบญจศึกษา เมืองพัทยา ขอเชิญพี่น้องชาวชลบุรีและประชาชนคนไทยเข้าร่วมริ้วขบวน พิธีฉลอง ๑๐๑ ปี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อธงไตรรงค์ สัญลักษณ์สูงสุดของพวกเราชาวไทย อันหมายถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบ ๑๐๑ ปีในเดือนกันยายนนี้

     โดยริ้วขบวนแห่เกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่และงดงามตามประเพณี นำโดยกลองสะบัดชัย และคณะนางรำที่งดงาม ตามด้วยผู้อัญเชิญสัญลักษ์สูงสุดคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยที่จะมาในขบวนช้าง ขบวนม้า และวงดุริยางค์ โดยเริ่มขบวนจากถนนซอยหนองเกตุน้อย ๕ ริมทางรถไฟไปยังซอยหนองเกตุน้อย ๖ เข้าสู่โรงเรียนเบญจศึกษา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

     จากนั้นเป็นพิธีฉลองพระพุทธรูป พระมหาจักรพรรดิทรงเครื่องกษัตริย์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์

     และในโอกาสนี้ เชิญชมการแสดงชุด “พัฒนาการธงชาติไทย” และกิจกรรมความรู้เรื่อง “ธงไตรรงค์” การที่เรายืนตรงเคารพธงชาติมาตั้งแต่เด็กนั้น มีน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องราวและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับธงไตรรงค์และเพลงชาติไทย

     หลังจากเสร็จพิธี เชิญผู้ร่วมงานรับของที่ระลึกที่ได้เลือกสรรมามอบให้ โดยประธานจัดงาน คือ นางกานท์ศุภาณัฏฐ์ ชินวรปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจศึกษา

     จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวชลบุรีและประชาชนคนไทยทุกท่าน

     มาร่วมกันรวมพลังแห่งความรัก ความสามัคคี และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเตือนใจให้ได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพรสืบไป

     โรงเรียนเบญจศึกษา พัทยา โทร. 038-115623