HOTSPOT
รชค. ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในโอกาสตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการประชุมติดตามความพร้อมในการเปิดโครงการ รวมทั้ง มอบนโยบายในการดำเนินการโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator : SRTO) และลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  อีกด้วย