HOTSPOT
ทลฉ.จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต เป็นโครงการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำโลหิตที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริจาคโลหิต โดยมีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 136 คน ผ่านการคัดกรอง 113 คน และได้โลหิตบริจาครวมจำนวนโลหิต 113 หน่วย 47,750 ซี.ซี.