HOTSPOT
ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ท่าเรือ 305 และ ท่าเรือ 306 ลงน้ำ

     เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ท่าเรือ 305 และ ท่าเรือ 306 ลงน้ำ พร้อมด้วย นางกาญจนีย์ บูลกุล ภริยาประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ที่ถือเป็นพิธีโบราณ เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตัวเรือ ในปัจจุบันพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ได้มีรูปแบบสากล โดยให้สุภาพสตรีเป็น ผู้ประกอบพิธี ด้วยวิธีปล่อยขวดแชมเปญกระทบหัวเรือ โดยมี เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธี ณ ท่าเทียบเรือ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือสำหรับเรือ ท่าเรือ 305 และ ท่าเรือ 306 เป็นเรือลากจูงที่มีกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน ที่มีหน้าที่สนับสนุนการนำเรือสินค้าเข้า-ออก ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการต่อเรือเพื่อทดแทนเรือลากจูงที่กำลังจะปลดระวางเรืออีกด้วย